نوار انرژی بالا
کنسرو گوشت خوک
کنسرو گوشت گاو
MRE

محصولات ویژه

دربارهی ما

از سال 1960، که قبلاً به عنوان کارخانه شماره 4003 ارتش آزادیبخش خلق چین شناخته می شد، شرکت غذای اقیانوس با 60 سال سابقه.

"به اشتراک گذاری کل افراد با کیفیت نظامی" ماموریت سازمانی ما است.

در طول 60 سال گذشته، بدون توجه به بیسکویت های پرانرژی، غذاهای کنسرو شده و سری MRE، احساسات تاریخی چندین نسل شده است. در هر لحظه نیاز، غذاهای دریایی فداکارانه وقف خواهند شد.

برای چندین دهه توسط این شرکت توسعه یافته و با همکاری نیروها صدها غذای نظامی تولید شده و بارها جایزه افتخار و پیشرفت ارتش در علم و فناوری را کسب کرده است. تاکنون برای تولید نظامی انواع کنسرو، غذای فشرده برای ارتش بوده است، از آنجایی که غذای گرم، غذای فوری، انواع غذای مزرعه 365000 تن بوده است. صادرات محصولات و فروش داخلی 158000 تن.

محصولات جدید

اخبار