خدمات ما

این شرکت دارای تیم حرفه ای در خدمات 24 ساعته است که خدمات خوبی را در طول خدمات قبل، خدمات فروش متوسط، خدمات پس از فروش ارائه می دهد.

OEM/ODM:

شرکت ما سفارش سفارشی را با توجه به درخواست مشتریان می پذیرد.

نمونه خدمات:

ما نمونه را قبل از خدمات ارائه می دهیم، همچنین نمونه رایگان را برای طعم طعم جدید برای مشتری خود ارسال می کنیم.

پس از جبران خسارت:

پس از دریافت کالا، در صورت بروز هرگونه مشکل در فروش که ناشی از کیفیت، بسته بندی باشد، شرکت ما متعهد می شود.